Archive

Monthly Archives: Tháng Mười 2021

Giới Định Tuệ. Thân và Tâm.

Cùng học, hiểu rõ về Giới Định Tuệ trong giáo lý của Đức Phật. Qua những trích đoạn rất hay từ cuốn sách “Đường Xưa Mây Trắng” Của Thiền Sư “Thích Nhất Hạnh”.

Ngoài ra, Mình cũng có trích dẫn thêm một chút về chủ đề Thân và Tâm. Chúc các bạn học Pháp hạnh phúc. Thân mến!

Đan xen vào các trích dẫn mình có chú thích/giải thích thêm để cho các bạn dễ hiểu hơn khi học. 

Bụt (Phật) bắt đầu dạy đạo giải thoát. Người nói đến nguyên tắc tam học là giới định tuệ. Có giới thì có định, có định thì có tuệ, có tuệ thì giới thể vững vàng. Giới thể càng vững thì định lực càng lớn, định lực càng lớn thì tuệ giác càng sâu. Người nói đến phép quán duyên sinh để phát trừ những kiến chấp về thường, về ngã, để cắt đứt những sợi dây tham ái, hờn giận, si mê, để đạt tới giải thoát và an lạc.

Giới (Giới Luật) là những nguyên tắc sống cho an lạc (Loại bỏ dục vọng, hành động sai trái…). Có sống theo các nguyên tắc này, ta mới thực hiện được định. (giới còn được hiểu là sự kiểm soát bản thân theo con đường chính đạo, một người tu đạo thành công là khi thực hiện được giới luật một cách vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc bằng sự hiểu biết chứ không phải bằng sự gò ép, khổ hạnh, bất mãn, không thoải mái…). 

Phải có giới luật để giúp mình an trú trong chánh niệm (tức là an trú trong hiện tại, không bị lạc về quá khứ hay vị lai). Giới tức là cách thức sống để thực hiện từ bi và trí tuệ. Bản chất đọc thêm chị tiết tại bài viết