• Home

Hiểu Biết – Yêu Thương – Dẫn Dắt

GIỚI - ĐỊNH - TUỆ THÂN & TÂM

Giới Định Tuệ. Thân và Tâm.

Cùng học, hiểu rõ về Giới Định Tuệ trong giáo lý của Đức Phật. Qua những trích đoạn rất hay từ cuốn sách “Đường Xưa Mây Trắng” Của Thiền Sư “Thích Nhất Hạnh”. Ngoài ra, Mình cũng có trích dẫn thêm một chút về chủ ...

ĐỌC TIẾP

Trang[tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]